Tuottotaso

Järjestelmä puhdistaa vettä päivän aikana. Tuottotaso 0–10 tarkoittaa, miten pitkään järjestelmä on käynnissä päivän aikana. Käytä tuottotason valinnan perusteina ulkoporealtaan käyttötiheyttä ja mitattua klooripitoisuutta. Nosta tai laske tuottoa nostamalla tai laskemalla tuottotasoa. Valitse tuottotasoksi matalin taso, jolla klooripitoisuus pysyy välillä 1–5.

Tuottotaso
0 Ei tuottoa / järjestelmä pois päältä
1 Loma / matalan tuoton tila
2–7 Normaalikäyttö (suositeltu)
8–9 Suuri käyttöaste
10 Maksimituotto (järjestelmä on toiminnassa jatkuvasti)

Järjestelmän sammuttaminen

Kun järjestelmä asetetaan tuottotasoon 0, järjestelmä lopettaa kloorin muodostamisen. Jos järjestelmä on pois päältä, desinfiointitasoa täytyy pitää yllä manuaalisesti klooria käyttämällä.

Loma tai rajoitettu käyttö

Kun ulkoporeallas on käyttämättä jonkin aikaa, tee shokkikäsittely lisäämällä klooria pitoisuuteen 3–5 ppm samalla kun automaattinen puhdistussykli on käynnissä. Puhdista tai vaihda suodatin (suodattimet). Laske tuottotaso tasolle 2. Jos loma jatkuu pidempään (kaksi viikkoa tai pidempään) säädä tuottotasoksi matalan tuottotilan taso 1.

Tehostus

Tehostustoiminto nostaa patruunan tuottotason 24 tunniksi tasolle 10 ja ohittaa senhetkisen tuottotasovalinnan. Järjestelmä palaa aiemmalle tuottotasolle tehostusjakson päätyttyä. Käytä tehostustoimintoa, kun haluat vähitellen lisätä klooripitoisuutta ennen tai jälkeen lisääntyneen ulkoporealtaan käyttöasteen. Ulkoporeallasta voi käyttää tehostustilan aikana.

Klooria voi myös lisätä manuaalisesti, jos halutaan välittömästi saada aikaan kloorijäännös tukemaan järjestelmää (ulkoporealtaan korkean käyttöasteen vuoksi) desinfiointiainejäännöksen aikaansaamisessa.

Tilatesti

Tilatestillä voi osoittaa, toimiiko järjestelmä optimaalisesti. Siinä näytetään useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn, kuten suolapitoisuus, patruunan tila (puhdas/likainen) ja veden lämpötila. Tila päivittyy automaattisesti 30 minuutin välein. Järjestelmän tilan voi päivittää manuaalisesti aktivoimalla tilatestin ohjauspaneelista.

Vihreä – Järjestelmä toimii optimaalisesti.
Keltainen OK – Järjestelmä on kunnossa, mutta sitä pitää seurata.
Punainen MATALA – Järjestelmä vaatii toimenpiteitä, eikä se tuota klooria. Patruuna saattaa olla vanhentunut tai suolapitoisuus matala.
Punainen KORKEA – Järjestelmä vaatii toimenpiteitä, eikä se tuota klooria. Suolapitoisuus on korkea.